Miesięcznik Ubezpieczeniowy


Miesięcznik Ubezpieczeniowy >> Sprawdzone OWU 

 Mapa strony

Posagowe:: Mieszkanie:: Autocasco:: Turystyczne:: Do kart 

 


Sprawdzone OWU

   Dotychczas SPRAWDZONE OWU:

 

W każdym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego dokonujemy oceny wybranego rodzaju ogólnych warunków ubezpieczenia różnych ubezpieczycieli. Oceniamy te warunki zwracając uwagę na takie ich elementy jak:

  • definicje,
  • zakres,
  • wyłączenia,
  • prawa i obowiązki stron,
  • wymagane zabezpieczenia,
  • początek i koniec odpowiedzialności,
  • sposób naliczenia i kalkulacji składek

ale też:

  • język,
  • konstrukcję,
  • czytelność.

Najlepszym według nas warunkom przyznajemy znak SPRAWDZONE OWU.

O czym SPRAWDZONE OWU mówi?

SPRAWDZONE OWU pokazuje ogólne warunki ubezpieczenia, które w danej klasie ubezpieczeń są z punktu widzenia klienta najbardziej elastyczne i - względnie - zawierają najmniej zastawionych na niego pułapek.

 

Czym SPRAWDZONE OWU nie jest?

SPRAWDZONE OWU nie gwarantuje, że dane ogólne warunki ubezpieczenia są najlepsze w przypadku konkretnego klienta. Tu może zadecydować nawet pojedyncze wyłączenie, generalnie niezbyt restrykcyjne, ale istotne akurat w tej jednej, specyficznej sytuacji. Nawet w przypadku SPRAWDZONYCH OWU trzeba więc zawsze bardzo uważnie je przeczytać i przeanalizować pod kątem własnego, konkretnego ryzyka.

Pamiętać też trzeba, iż OWU - ogólne warunki ubezpieczenia to tylko jeden z elementów umowy ubezpieczenia zawieranej pomiędzy ubezpieczającym a zakładem ubezpieczeń. W naszych porównaniach nie oceniamy cen, które mogą spowodować, że nawet najlepsze warunki umowy będą dla klienta nie do przyjęcia. Nie oceniamy (nie)sprawności likwidacji szkód, która decyduje o tym jak szybko klient otrzyma odszkodowanie. Nie oceniamy podejścia pracowników ubezpieczyciela do klienta, czy też wreszcie ich skłonności do odstępstw wobec OWU, co będzie szczególnie ważne przy ubezpieczeniach przedsiębiorstw. Zawierając umowę na te wszystkie elementy trzeba zwrócić uwagę. 

   

Zespół SPRAWDZONEGO OWU

Oceny warunków  dokonuje zespół w składzie:

Zastrzeżenia prawne

Znak "Sprawdzone OWU" dotyczy wyłącznie warunków ubezpieczenia ocenianych przez redakcję. Jego ważność wygasa wraz ze zmianą dowolnych zapisów ocenianych OWU, zmianą związanych z nimi opłat, prowizji, umów dodatkowych, klauzul itp., chyba, że wyraźnie w tych Warunkach zostało zastrzeżone, iż elementy te ustalane są indywidualnie dla każdej umowy ubezpieczenia.

Ważność znaku "Sprawdzone OWU" przyznanego dla danego produktu wygasa automatycznie po roku od dnia wydania danego numeru „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”.

W przypadku publikowania informacji o uzyskaniu znaku ‘Sprawdzone OWU’ konieczne jest wyraźne wskazanie OWU, których znak dotyczy, numeru „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”, w którym warunki były oceniane oraz linku do strony www.MiesiecznikUbezpieczeniowy.pl

Użycie znaku (logo) "Sprawdzone OWU", wykorzystanie we własnych materiałach całości lub części artykułu lub odstąpienie od wskazanych wyżej wymogów informacyjnych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawcy „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”.


Zobacz również:

Dziennik Ubezpieczeniowy


Strona przygotowana przez Ogma Sp. z o.o.